بخند...

بخند ماه دخت!

بخند به این روزها که حجم دردها روح ت را می خراشد و تو هنوز پابرجایی!

بخند به دروغ ها، به فریب ها، به خیانت ها!

بخند به خدایی که هرگز منصف نبود!

بخند به همه ی شادی های اخیر که دروغ بود!

بخند که این روزها پک های عمیق ات به سیگارها در وسوسه ی تجربه ی دوباره ی مرگ است!

بخند که برنده بودی، در بازی بی صداقتی ها!

بخند که پایان راه ناپیداست...

/ 4 نظر / 13 بازدید
مه لیلا

بخند بی آنکه ته گلویت بغض باشد بخند بی آنکه تلاش کنی تا چشم هایت نبارند اینگونه بخند

مه لیلا

اگر تونستی بیای مشهد خیلی خوبه چون اینروزها اصلا اتفاق سفر برای من نمی افته گرچه دلم لک زده برای دریا

هولدن کالفیلد

بخند که خنده سلامتی میاره[نیشخند] خنده ی خوب هم داشتی این خیلی خیلی اواخر ، خودم شاهد بودم!