روزنه

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی که محال، محال است!

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی که گاهی فقط یک روزنه ی امید میان همه ی محالات کافی است که برنده باشم، برنده باشی!

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی که درست است که انسان همیشه در اوج نمی ماند، اما خاطره ی در اوج بودن می تواند همیشه به اوج م بکشاند، به اوج ت بکشاند!

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی گاهی خدا از زبان بشر سخن می گوید تا بشنوم، تا بشنوی!

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی در راه ماندن گاهی از رسیدن زیباتر است...

/ 2 نظر / 15 بازدید
هولدن کالفیلد

یادم باشد که یادت بیندازم که همیشه به من یادآوری کنی اگر باز آدرست را عوض کُنی من میدانم و تو![خنده]

غزل

:) یادم باشد که یادت بیاندازم که همیشه به من یادآوری کنی که یادت باشد که یادم بیانداری که همیشه به تو یادآوری کنم:))))) ؛) برنده بودن با یه روزنه ی امید و توراه موندن شیرین قبل رسیدنو تجربه کردم،کاش منم یادم نره!