امروز...

تاریخ همیشه از ظالمین قهرمان می سازد.

و من دلم می سوزد برای فرزندان مان وقتی در کتاب درسی تاریخ، قضاوت امروز را می خوانند...

/ 2 نظر / 18 بازدید
دختر ارغوانی

کاش میدونستم پشت این پست، چه داستانی وجود داره... [رویا] و: تا بوده همین بوده، تا هست چنین باشد

معلم روستا

سلام قضاوت امروز را نه قضاوت فردا بسیار آزار دهنده است.قضاوتی که هیچ صحبتی از محکومانش نمی شنوی. درپناه حق