پاییز من

خوب که فکر می کنم می بینم پاییز 92 درست از همان پاییزهایی است که باید همه ی لحظه هایش را در ذهن م ثبت کنم تا سال ها و سال ها، توی خستگی ها ذهن م را بدهم به این روزها و امیدم زنده شود!

تلخ است که یاد گرفته ام هیچ تضمینی برای فرادا وجود ندارد...

این پاییز کنار همه ی سرشلوغی ها و دویدن ها و استرس ها، آرام و قراری دارد که سال ها در حسرت ش دست زده ام به همه ی چیزهایی که می توانست فراموشی بیاورد...

خوب که فکر می کنم می بینم ماه دخت ، ماه دخت یک سال قبل نیست، حتی ماه دخت پنج ماه قبل و حتی دقیق تر با ماه دخت یک ماه قبل هم تفاوت دارد...

مطمئن م سیستم ضد حال زنی خدا با اختلال مواجه شده!!!

/ 3 نظر / 16 بازدید
زی زی

دخترک نازنین من ...به حکمتش فکر کن که مطمئنم بهترینها رو برای عزیزکم می خواد ... شک نکن که لبخند روی لبهات میشینه و من از ته دلم برات خوشحالیت می خندم ... شاید آرامش زندگی من با آرامش زندگی تو گره خورده...خیلی مواظب خودت باششش[ماچ]

مه لیلا

یعنی عاشقتم ! سیستم ضد حال زنی خدا![نیشخند]

معلم روستا

سلام در زمستانی سرد پیرمردی را دیدم که بر روی زمین زراعی اش که یخ زده بود و محصولش از بین رفته بود ،زیر برف داشت نماز می خواند. به او گفتم هنوز شکر می کنی.فکری کرد و گفت :حساب کتاب خدا را نمی دانم ولی میدانم حساب و کتابش حتماً درست است.به امید سال بعد نمی توانم گفته ی این پیرمرد بی سواد را به حساب سادگی اش بگذارم. هرچه هست به هرچه که اعتقاد دارد ،مردانه اعتقاد دارد. درپناه حق