بعضی وقت ها...

دلم لک زده برای خواندن یک رمان زیبا!

دلم لک زده برای بعد از ظهرهایی که زنگ می زدم به الی و پیدایش می کردم و یک گوشه ای می نشستیم و از زمین و آسمان حرف می زدیم و بعد الی را به زور هم که شده می آوردم خانه که تا نیمه های شب حرف بزنیم و ...

دلم لک زده برای قرار یکشنبه های کوه...

دلم لک زده برای دور همی های کوچک با دوستانی که مدت هاست خبری از هیچ کدامشان ندارم! به خیر فیس بوک گاهی عکسی، نوشته ای چیزی از هر کدام می دیدم و یادشان می کردم و حالا مدت هاست که صفحه ی فیس بوک م خاک می خورد...

دلم لک زده برای سینما فرهنگ سانس های 10 تا 12 شب که بعدش بیایم خانه و بابا به زور یک لبخند روی لبش بکشد و بگوبد :" خانم دکتر مملکت ساعت یک شب نمی آید خانه!"

دلم لک زده برای بی هوا زنگ زدن به دختر خاله جان و بی هوا چمدان جمع کردن و رفتن شمال که بعدش روزها را به خواب و شب ها را به گردش بگذرانیم...

دلم لک زده برای بی خیالی...

بعضی وقت ها چه اتفاقات کوچکی حسرت می شوند...

این روزها مانده ام پا در هوا میان آرزوهایی که چهار سال و نیم قبل به زور ساختم شان تا بی آرزو نمانم و آرزوهای پیش از آن چهار سال و نیم که همه ی زندگی ام را دادم و به دست نیاوردم و حالا باز هم بازگشته اند و دارند آرزوهای اخیر را به سخره می گیرند...

/ 5 نظر / 16 بازدید
زی زی

سلام دخترک من[ماچ]یه وقتایی ادمها هرچی ارزو و هدف داشته باشن وقتی بعد از کلی تلاش بهش می رسی باز هم ارزوهای دیگه جاشونو میگیره ... میدونم خیلی خیلی سرت شلوغه و درگیر اما همه این ها تموم میشه اونوقت با موفقیت و ارامش به کارهایی که دلت لک زده میرسی[لبخند]...

ثمینه

هر کسی نعمت هایی داره که یا کلا قدرش رو نمیدونه و کسی هست که همون چیز ساده براش حسرته یا یک موقعی از کنارش میگذره و بعدها اون چیز ساده برای خودش میشه حسرت. خانم ماهدخت تو از هر دوتاش داری. الان هم چیزهایی داری که برای دیگری حسرته. برای من که هست دو سه تایی میشه! این چیزهایی که دلت براشون لک زده داشتن خاطره هاشونم خیلی خوبه یعنی به تکرارش تو آینده میتونی امیدوار باشی. امیدوارم روزی به همین زودی ها سرت خلوت بشه حداقل به یکی از "دلم لک زده ..."هایت برسی! تو بزرگی...قابل احترامی...آدم های بزرگ دغدغه های بزرگ هم دارند.

abiine

دلم لک زده بود برای تو !

دختر ارغوانی

خانم دکتر که باشی، کم کم همه ی زندگی ات ناخودآگاه می افتد روی روال دوست داشتنی همیشه اش! [چشمک] گاهی همین خاطراتند که در امتداد خیالمان، آرامشی هستند برای روزهای پر مشغله... خوشبختی همین است که خاطراتی داشته باشی که سراسر عسل اند و گاهی حسرت...